TUTKINTO

Aurasoutuappro suoritetaan kiertämällä Soutuapprokarttaan merkityissä tutkintopaikoissa ja ostamalla tutkintopaikoista leimaan oikeuttavia juomia, tai ruokaravintoloissa ruokia. Leima merkitään Leimakorttiin.
Tutkinnon voi suorittaa myös alkoholittomilla juomilla. Jokainen tutkintopaikka on velvollinen tarjoamaan vähintään yhden leimaan oikeuttavan alkoholittoman juoman.

Suoritettavat tutkinnot ja vaadittavat leimamäärät:

Airo 9

Cox 11

Luovija 13

Trokari

Trokarin arvo seuraa toisesta Luovijan tutkinnosta.

Emeritus

Emerituksen arvo seuraa Trokaria seuraavasta Luovijan tutkinnosta

 

Ahti

Ahdin arvo seuraa neljännestä Luovijan tutkinnosta.

Iku-Turso

Iku-Turson arvo seuraa viidennestä Luovijan tutkinnosta.

Pidä leimakorttista huolta, sillä saat suoritusmerkin vain täytettyä karttaa vastaan.

Approkartta julkaistaan nettisivuilla ja someessa ennen tapahtumaa. Suositelemme kartan tallentamista puhelimille.